AVÍS LEGAL

Per tal de complir l’article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, facilitem les nostres dades als usuaris:
Denominació social: Acompanya’m StCugat
Adreça registrada: carrer Adria Gual 13, 08173 Sant Cugat del Vallés, (Barcelona)
Número d’identificació fiscal (NIF): G67582650
Número de telèfon: 667726710
Correu electrònic: acompanyam@acompanyam.cat
Lloc web: www.acompanyam.cat

1. OBJECTIU
Acompanya’m StCugat (en endavant, també el proveïdor) com a propietari del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web www.acompanyam.cat, amb el qual pretenem complir les nostres obligacions segons la Llei 34 / 2002 sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús del lloc web.
A través del lloc web, Acompanya’m StCugat facilita als usuaris l’accés i l’ús de diferents serveis i continguts disponibles al lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari (en endavant, l’usuari), la qual cosa implica l’acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com de qualsevol altra disposició legal que s’apliqui.
Com a usuaris, heu de llegir atentament aquest Avís legal en qualsevol ocasió que visiteu el lloc web, ja que pot estar subjecte a modificacions. El proveïdor es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web sense l’obligació d’avisar prèviament ni informar els usuaris d’aquestes obligacions, essent suficient la publicació al lloc web del proveïdor.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

2.1. Accés i ús gratuït del lloc web

Els serveis prestats per Acompanya’m StCugat són gratuïts per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis prestats a través del lloc web estan subjectes al pagament d’un preu específic determinat per les condicions generals de negoci.

2.2. Registre d’usuaris

En general, la prestació de serveis no requereix subscripció prèvia ni registre per part dels usuaris. Tot i això, Acompanya’m StCugat restringeix l’ús d’alguns dels serveis als usuaris que prèviament hagin completat el registre d’usuari corresponent. Aquest registre s’ha de realitzar de la manera expressament indicada a l’apartat de serveis.

2.3. La veracitat de la informació

Tota la informació proporcionada per l’usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis utilitzats per a la subscripció de serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació subministrada a Acompanya’m StCugat permanentment actualitzada de manera que correspongui, en tot moment, a la seva situació actual. En qualsevol cas, l’usuari serà l’únic responsable de les declaracions falses o inexactes realitzades i dels danys que això causi al proveïdor o a tercers.

2.4. Menors

Per a l’ús dels serveis, els menors sempre han d’obtenir el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals, que són els responsables finals de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. És responsabilitat seva determinar el contingut específic al qual tenen accés els menors, motiu pel qual si accedeixen a contingut que no és adequat a Internet, s’han d’establir mecanismes als seus ordinadors, com ara programes, filtres i bloquejadors, que els permetin per limitar el contingut disponible i, tot i que no siguin infal·libles, que són especialment útils per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació d’utilitzar correctament el lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web d’acord amb la llei i el present Avís Legal, així com amb la moral i les bones maneres. En efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc amb finalitats il·lícites o prohibides que perjudiquin els drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, desactivar, sobrecarregar, interrompre o impedir l’ús normal de l’equip informàtic. i els documents, fitxers i tot tipus de contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic del proveïdor.
En particular, a títol il·lustratiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers la informació, dades, contingut, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so o imatge, fotografies, gravacions, programari , i, en general, qualsevol tipus de material que:
(a) sigui contrari, menystingui o violi els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment, en tractats internacionals i en altres normatives existents;
(b) indueixi, inciti o promogui accions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral i l’ordre públic;
(c) indueix, incita o promou accions, actituds o pensaments discriminatoris basats en el sexe, la raça, la religió, les creences, l’edat o la condició;
(d) és contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(e) danya de cap manera la credibilitat del proveïdor o de tercers; o bé
(f) constitueix publicitat il·legal, enganyosa o injusta.

3. GARANTIA I EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT

El proveïdor està exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat per garantir que funcioni correctament. En principi, es pot garantir un funcionament correcte els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el proveïdor no descarta la possibilitat que es produeixin determinats errors de programació o que puguin produir-se forts majors, desastres naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés al lloc web.
Acompanya’m StCugat no ofereix cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que poguessin derivar-se de la indisponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del lloc web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o nocius al contingut; per a les il·legals, negligents, fraudulentes o contràries a aquest Avís Legal i a les Condicions d’ús; o de la manca de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
En cap cas, el proveïdor es fa responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l’ús il·legal o indegut d’aquest lloc web.

4. COOKIES

El lloc web del proveïdor pot utilitzar cookies (petits fitxers de dades que el servidor envia a l’ordinador de la persona que accedeix a la pàgina) per realitzar determinades funcions que es consideren essencials per al correcte funcionament i visualització del lloc web. En qualsevol cas, les cookies utilitzades tenen un caràcter temporal amb l’únic propòsit de fer més eficaç la navegació i desaparèixer al final de la sessió de l’usuari. En cap cas les cookies s’utilitzaran per recopilar informació personal. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de cookies.

5. ENLLAÇOS

Al lloc web, se us pot redirigir a contingut patrocinat, anuncis i / o enllaços d’afiliats i / o llocs web de tercers.
Als enllaços proporcionats, hi ha la possibilitat de conèixer o referir-se a productes i / o serveis de tercers. Atès que no podem controlar el contingut introduït per tercers, Acompanya’m StCugat no assumeix cap responsabilitat per aquest contingut ni garanteix l’experiència, la integritat o la qualitat d’aquests productes. En qualsevol cas, el proveïdor declara que procedirà a eliminar immediatament qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquests llocs web, informant les autoritats competents sobre el contingut de pregunta.
Acompanya’m StCugat publicarà aquests enllaços fins que siguin eliminats o suprimits pel proveïdor o l’anunciant i no serà responsable fins i tot si aquests anuncis poden ser indexats pels motors de cerca fora d’aquest lloc web.
El proveïdor no es fa responsable de la informació i el contingut emmagatzemat, inclosos els fòrums, els xats, els generadors de blocs, els comentaris, les xarxes socials i qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar contingut de manera independent al lloc web del proveïdor. No obstant això, en compliment de les disposicions dels articles 11 i 16 de la LSSICE, el proveïdor es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·labora activament en la retirada o, si escau, en el bloqueig de tot el contingut que pugui afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers, la moral o l’ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que hi pot haver algun contingut susceptible d’aquesta classificació, cal que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.
No obstant això, Acompanya’m StCugat us informa que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants a través dels enllaços proporcionats per aquest lloc web serà vàlida només i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i / o tercers i que Acompanya’m StCugat no serà responsable dels danys que poguessin ocasionar-se per la prestació de serveis i / o relacions contractuals o no contractuals realitzades entre l’usuari i els anunciants o tercers contactats a través d’aquest portal des del el proveïdor només actua com a intermediari o mitjà publicitari.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El proveïdor es compromet profundament a complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el ple compliment de les obligacions establertes, així com la implementació de les mesures de seguretat descrites al Reglament general europeu de protecció de dades i a la normativa espanyola de protecció de dades. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de privadesa.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs, entre d’altres, la programació, edició, recopilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text, fotografies i / o gràfics, és propietat del proveïdor o, si cal, ha estat amb llicència expressa o autorització dels autors. Tot el contingut del lloc web està degudament protegit per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per a la qual es destini, la reproducció, ús, distribució i comunicació pública total o parcial requereixen una autorització prèvia i per escrit del proveïdor. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel proveïdor es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i / o gràfics que no estan connectats al proveïdor i que poden aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, que són ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir respecte a ells. En qualsevol cas, el proveïdor té la seva autorització prèvia expressa.
El proveïdor reconeix, en nom dels seus propietaris, els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, que no impliquen l’esment o l’aparició al lloc web, l’existència de drets o responsabilitat dels proveïdors pel mateix, ni l’aval, patrocini o recomanació de el mateix.
Per fer qualsevol tipus d’observació sobre possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic esmentat anteriorment.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de conflictes o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s’hi desenvolupen, s’aplicarà la legislació espanyola. Totes les parts se sotmetran expressament als jutjats i tribunals de Barcelona per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús.