Skip to main content
Logo Acompanya'm

www.acompanyam.cat

dades legalsAquest missatge i, si escau, els documents adjunts, són confidencials, especialment pel que fa referència a les dades personals que puguin contenir i es dirigeixen exclusivament a l’destinatari referenciat. Si vostè no ho és i ha rebut aquest correu per error o té coneixement del mateix per qualsevol motiu, li preguem ens ho comuniqui per aquesta mateixa via i a esborrar-ho, i que, en tot cas, s’abstingui d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers aquest missatge i documents adjunts. De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals incloses en aquesta comunicació seran tractades per Acompanya’m StCugat. L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a carrer Adria Gual 13 08173, Sant Cugat de Vallès o enviant un correu electrònic a acompanyam@acompanyam.cat . Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en www.aepd.es.

Este mensaje y, en su caso, los documentos adjuntos, son confidenciales, especialmente en lo que hace referencia a los datos personales que puedan contener y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y ha recibido este correo por error o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos nos lo comunique por este medio y proceda a borrarlo, y que, en todo caso, se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y documentos adjuntos. De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos personales incluidos en esta comunicación serán tratados por Acompanya’m StCugat. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a calle Adria Gual 13 08173, Sant Cugat del Vallés o enviando un correo electrónico a acompanyam@acompanyam.cat. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share