Skip to main content

Els requisits varien si es tracta de pares, germans, cònjuge o fills, que formin part de la nostra unitat de convivència o estiguin a càrrec nostre

 

Aquesta deducció pot aplicar-se quan tenim algun ascendent, descendent o cònjuge amb discapacitat superior al 33% a càrrec nostre. Els requisits varien si es tracta de pares, germans, cònjuge o fills, que formin part de la nostra unitat de convivència o estiguin a càrrec nostre (descendents i ascendents pels quals tenim dret a aplicar els mínims familiars en la declaració de renda). També cal que estiguem cotitzant a la Seguretat Social o mútues alternatives o cobrant pensions de la Seguretat Social, Classes Passives o prestacions anàlogues. L’import és de 1.200 € anuals i es pot optar per cobrar-los aplicant la deducció dels 1.200 € a la declaració de la renda anual o demanar l’abonament anticipat a Hisenda amb el model 143 i cobrar 100 € mensuals.

Per a més informació, contacta amb nosaltres.

Acompanyam.cat

Si vols formar part de la família d’Acompanya’m, associa’t. És gratuït.

Acompanya’m Sant Cugat

Leave a Reply

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share